Työnohjaus

Työnohjausta ammattilaiselta

Työnohjauksesta tukea työntekijälle tai koko työyhteisölle 
Työnohjaus perustuu luottamukselliseen keskustelusuhteeseen, jossa työntekijät pystyvät työnohjaajan avulla löytämään ratkaisuja kohtaamiinsa haasteisiin ja kehittämään toimintaansa.

Työnohjauksen tarkoituksena on auttaa yksittäistä työntekijää tai koko työyhteisöä tarkastelemaan toimintamallejaan, jäsentämään työtään ja edistämään työhyvinvointia.

Hyvä työnohjaus rakentuu aina luottamuksen, vapaaehtoisuuden ja toimivan keskusteluyhteyden varaan. Työnohjaus tarjoaa työyhteisön jäsenille turvallisen tilan puhua, pohtia ja jakaa niitä asioita, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja työssä jaksamiseen.

Olen Integratiivinen koulutuksen käynyt työnohjaaja ja minulla on STO ry:n hyväksyntä.

Työnohjaus psykoterapia eteenpäin

Työnohjaus avaa mahdollisuuksia

Työstä nouseviin haasteisiin voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja työnohjauksessa. Ohjaajan avulla työyhteisön jäsenet voivat löytää uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia parempaan työelämään. 

Työyhteisön toimintaa voidaan kehittää esimerkiksi Case-työnohjauksen avulla. Siinä käydään yhdessä läpi todellisia työtilanteita, ja mietitään parhaita tapoja niissä toimimiseen. Näin kaikki osallistujat saavat käytännön työkaluja erilaisten haastavien tilanteiden ratkaisemiseen. 

Työnohjauksella voidaan lisätä työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Onnistunut työnohjaus voi jopa tehostaa koko organisaation toimintaa, kun työntekijät pystyvät hyödyntämään omia voimavarojaan paremmin.

Milloin työnohjauksesta voisi olla apua?

Työnohjaus sopii kaikille työelämässä toimiville, riippumatta ammattialasta tai työtehtävistä. Se voi auttaa uutta työntekijää sopeutumaan työyhteisöön ja löytämään itsevarmuutensa, tai kokenutta ammattilaista päivittämään osaamistaan ja kehittymään urallaan. 

Työnohjaus myös tarjoaa apua työntekijöille, jotka kuormittuvat työssään tai tarvitsevat apua työelämän haasteiden kanssa.

Työnohjaus

Työnohjaus voi auttaa sinua:

  • Lisäämään itsetuntemustasi ja kehittämään vahvuuksiasi
  • Kehittämään työskentelytapojasi ja ongelmanratkaisukykyäsi
  • Parantamaan vuorovaikutustaitojasi ja yhteistyökykyäsi
  • Löytämään tasapainon työn ja yksityiselämän välillä
  • Ennaltaehkäisemään työuupumusta ja edistämään työhyvinvointiasi

Työnohjausta Oulussa

Tarvitsetko apua työelämän haasteisiin itsellesi, työntekijällesi tai työyhteisöllesi?

Ota yhteyttä ja kerro millaista apua tarvitset, niin jutellaan kuinka voin auttaa! 

Ota yhteyttä puhelimitse tai jätä viesti

Jätä yhteydenottopyyntö